Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
saogbina

Restrukturyzacja kredytów- miniporadnik dla przekredytowanych


Restrukturyzacja kredytów to kolejne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile zagadnienie zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większości obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sytuacja wówczas jest względnie prosta. Pragniemy pieniędzy na oznaczony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy własny wyśniony dom. Udajemy się wobec tego do agencji bankowej i staramy się o dostanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, iż tego rodzaju kredyt będziemy rzetelnie zwracać analizuje nasze dochody, ich wysokość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Jednocześnie zwrot kredytu ubezpiecza przez zrealizowanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego trzeba mieć adekwatną wiedzę praktyczną już stricte prawną. Ponieważ powinniśmy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest bowiem regulowana przez odpowiednie akty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tego powodu jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie 2 niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.


Don't be the product, buy the product!

Schweinderl