Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
saogbina

Restrukturyzacja kredytów- doskonałe wyjście dla zadłużonych

oddłużenie
Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta pożyczkowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana znacznej części obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która to chociaż raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sytuacja wobec tego jest względnie prosta. Pragniemy gotówki na sprecyzowany cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz wyśniony dom. Udajemy się w obliczu tego do banku i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, że ten kredyt będziemy rzetelnie spłacać bada nasze dochody, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Co więcej zwrot kredytu zabezpiecza poprzez zrealizowanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka. bik co to jest
oddłużenia
Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego należy mieć stosowną wiedzę już stricte prawniczą. Gdyż powinniśmy mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego wytyczne nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana przez stosowne akty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny. Oddłużanie - Czyszczenie rejestrów BIK i BR -

Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, które to są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.
jak usunać wpis z bik

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl